• Zwroty i reklamacje

W przypadku potrzeby reklamacji konkretnego przedmiotu prosimy o wypełnienie formularza​ reklamacji oraz o wysłanie go wraz z towarem na adres Logicas Sp. z o.o. - św. Mikołaja 7, 62-080 Swadzim. Fitslim w ciągu maksymalnie 14 dni ustosunkuje się do treści reklamacji.

Reklamacje wysłane za pobraniem, nie będą rozpatrywane i odbierane. W przypadku uznania reklamacja koszty przesyłki ponosi Fitslim.
Zwrot płatności Fitslim dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności , jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.